دانلود اپلیکیشن

Tag : تاریخچه همبرگر

تاریخچه همبرگر

تاریخچه همبرگر؛ همبرگر از کجا آمده است؟

وقت آن رسیده که نگاه کوتاهی به تاریخچه همبرگر داشته باشیم؛ همبرگر این غذای لذیذ و پر طرفدار که در همه جای دنیا شناخته شده است و امروز انواع متنوعی از آن وجود دارد چگونه و از کجا آمده است؟ تاریخچه همبرگر هم مانند طعمش جذاب است اما اگر قصد دارید تاریخچه همبرگر را دقیق مطالعه کنید، این را هم بدانید که نخستین خاستگاه همبرگرممکن است هیچگاه با  قطعیت شناخته نشود اما تاریخ نگاران  بر این باورند که نخستین همبرگر توسط یک […]