دانلود اپلیکیشن

مخصوص من

  • طرفداران پر و پا قرص فریکادل

    میتونی به زبان فریکادلی صحبت کنی؟

contact us

میتونی به زبان فریکادلی صحبت کنی؟

همه چیز با یک شوخی شروع شد اما الان تبدیل به زبان ما شده!

بیا با هم برگر بزنیم – ازت خوشم میاد،بیا با هم برگر بخوریم!
همیشه با هم برگر میزنیم – عاشقتم،بیا تا ابد با هم برگر بخوریم.
ما برای هم برگر درست میکنیم – ما با تمام وجود به هم توجه میکنیم.
به برگر من دست نزن – اذیت نکن!

ترجمه فریکادلی خودتو بگو

اسم

ایمیل(الزامی)

موضوع

پیام

طرفداران پر و پا قرص فریکادل

چطور فریکادلی بشیم؟

ما از خوردن برگرهای خوشمزه سیر نمیشیم و روی شما هم حساب کردیم.

فریکادل
فریکادل
فریکادل